Länkar

 

Klubbar  
Svenska Australian Shepherdklubben - SASK http://www.australianshepherdklubben.nu/
Australian Shepherd Club of America http://www.asca.org
WEWASC http://www.wewasc.com/
   
Kennlar  
Cut 'n Loose -USA http://cutnloosestockdogs.com/
El Merino´s http://www.elmerinos.se/
Hardins - USA http://www.hardinsaussies.com/
JJ Ranch -Nederländerna http://www.jjranch.nl/
S Bar L - Sandra Zilch - Tyskland http://www.lz-westerntraining.de/dogse.htm
Slash V- USA http://users.htcomp.net/slashv/
Twin Oaks - USA http://www.pets4you.com/pages/twinoaks.html
   
Lite annat  
En rapport om Border colliens arbetsbetsbeskrivningar samt arvbarhet vallningsbeteende samt påverkan på mentaliteten http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00001316/01/266_Per_Arvelius.pdf
AussieInfo http://aussieinfo.org/
Australian Shepherd Health & Genetics Institute http://www.ashgi.org/index.htm
Häromi

https://www.haromi.se

 

Working Aussie Source (mycket historia) http://www.workingaussiesource.com
Svenska Vallhundsklubben - SVAK http://www.svak.se/
Svenska Brukshundklubben http://www.brukshundklubben.se/
Svenska Kennelklubben http://www.skk.se
Svenska Jordbruksverket http://www.sjv.se
Svenska Biodlarföreningen http://www.biodlarna.se
Databas för stamtavlor http://pedigrees.theaustralianshepherd.net/index.htm
Collieklubben (mentala index - BLUP) http://www.svenskacollieklubben.se/
Förklaringar om Mentalindex

CB_20Nr_202_202012_20Mentalindex_20lagupp.pdf.pdf

Diplomerad uppfödare av Svenska Australian Shepherdklubben

/symbol_gk_avelsutbildning_slutkorr.jpg

 

 

Kontakt

Gunilla Ekberg

073-031 31 08

gunilla1ekberg(at)hotmail.com

Jag finns väster om Arboga.